PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)
Angajamentul SC RAM EURO PREST SRL cu privire la protectia datelor cu caracter personal:
Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe imbunatatirea intregii noastre activitati.

SC RAM EURO PREST SRL SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

MODIFICAREA / STERGEREA CONTULUI SI A DATELOR PERSONALE
Dreptul la modificarea datelor
Pentru modificarea datelor este necesar sa va autentificati si sa accesati link-ul Functii GDPR, aici puteti descarca toate informatiile dvs. personale pe care saitul le detine

Dreptul la portabilitate
Puteti descarca datele dvs in formatul CSV (Date personale, Adrese, Comenzi, Solicitari GDPR)
Dreptul de acces la datele personale
Puteti solicita un raport cu toate datele dvs personale stocate

Dreptul de a fi uitat
Puteti solicita uitarea datelor personale stocate

SC RAM EURO PREST SRL este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
Are sediul social in MURFATLAR,STR.PORTULUI NR.33 A,COD POSTAL 905100 JUD.CONSTANTA

 
SC RAM EURO PREST SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.
 
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea SC RAM EURO PREST SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe un website www.pepita-de-aur.ro.

Utilizarea acestui website de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale SC RAM EURO PREST SRL.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SC RAM EURO PREST SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza SC.RAM EURO PREST SRL?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul SC RAM EURO PREST SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.
 
SC RAM EURO PREST SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, adresa IP

Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:
 – Clientii persoane fizice ai SC RAM EURO PREST SRL (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;
 – Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanti, co-expozanti, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.
Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal:

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.
Atunci cand achizitionati un produs furnizat de SC RAM EURO PREST SRL, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivului serviciu. Totodata, in calitate de vizitator al Magazinului de prezentare  SC RAM EURO PREST SRL, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor SC RAM EURO PREST SRL dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).
 
In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al SC RAM EURO PREST SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la evenimentele/targurile/serviciile oferite de SC RAM EURO PREST SRL.
 – Derularea activitatii comerciale/contractuale a SC.RAM EURO PREST SRL;
 – Facturarea si incasarea valorii produselor/serviciilor SC RAM EURO PREST SRL;
 – Gestionarea  relatiilor  cu  clientii;  comunicarea  comerciala  cu  clientii  prin  orice  mijloc  de comunicare;

Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 – Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 – Activitati de audit si control/supraveghere;
 – Colectare debite/Recuperare debite restante;
 – Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

Call Now ButtonSUNA ACUM